Actividades

O catálogo de actividades de DigiTalent combina iniciativas que dan resposta ás necesidades específicas de cada perfil:

Infancia y adolescencia

Infancia e adolescencia

Etapa de aprendizaxe na que se desenvolven as primeiras inclinacións ou intereses das persoas para dedicarse a un determinado ámbito.

Accede

Xuventude

Xuventude

Etapa de experimentación e formación que determina a carreira laboral e promove a posición cara a un camiño de desenvolvemento profesional.

Accede

Madurez

E-Liders

Etapa de desenvolvemento onde se asumen máis responsabilidades para ascender na contorna laboral ou levar a cabo unha iniciativa emprendedora.

Accede

Galicia Open Future.
Impulsar o emprendemento no ámbito da Industria 4.0
Vodafone Connecting For Good Galicia.
Conseguir que os proxectos dos emprendedores e pemes se volvan negocios reais, e os seus produtos ou servizos despeguen con garantía de éxito.
startups R DiCo Challenge.
Dar resposta aos retos do operador creando un servizo ou produto viable que poda ser testado e/ou lanzado ao mercado, creando un ecosistema de emprendedores na contorna dos contidos dixitais.
Tegra.
Formar e integrar en Galicia a profesionais de ciberseguridade, un sector cunha gran demanda e unhas expectativas de crecemento de mercado elevadas.
Muller tecnóloga.
Pechado
Fomentar a presenza de mulleres no eido tecnolóxico, promovendo a formación especializada en tendencias dixitais e técnicas.
Re-acciona TIC.
Potenciar a competitividade das pemes galegas a través de servizos que as apoien na súa transformación dixital.
Mozo.
Captar e espertar novas vocacións na área das TIC familiarizando ao alumnado coas tecnoloxías.
Neno mirando unha tablet.
Próximamente
Espertar, motivar e potenciar as vocacións científico-tecnolóxicas desde idades temperás.
Reunión de traballo.
Fomentar a adaptación dos coñecementos dos mozos/as e profesionais ás necesidades reais das empresas TIC
Mozo traballando nun portátil.
Próximamente
Fomentar a adaptación dos coñecementos de perfís non TIC para que poidan acceder a novas oportunidades laborais en torno ao ámbito dixital.