DigiTalent

Plan DigiTalent 2030: Camiña en DixitalCamiño de madeira.

O novo Plan para o impulso da Inclusión, Capacitación e Talento Dixital en Galicia, Plan DigiTalent 2030: Camiña en Dixital, fusiona os anteriores Plan de Inclusión Dixital 2020 e Plan DigiTalent 2020 nun único instrumento estratéxico e toma o seu relevo para enfocarse no horizonte 2030 coa misión de acadar unha sociedade máis autónoma dixitalmente que non deixe a ninguén atrás.

Estrutura do plan

O Plan DigiTalent 2030: Camiña en Dixital canalizará a súa intervención a través de tres eixes estratéxicos:

  •  Eixe 1: Pechar a fenda dixital.
  •  Eixe 2: Competencias dixitais para os profesionais.
  •  Eixe 3: Impulso das vocacións e o talento dixital.

Eixes do Plan DigiTalent 2030: Camiña en dixital.

 

Plan de Talento Dixital de Galicia 2020

O anterior Plan DigiTalent enfocouse en reducir a fenda crecente entre a demanda e a dispoñibilidade de talento dixital e promover que a cidadanía conte coas capacidades necesarias para desenvolverse plenamente no ámbito dixital tanto na súa vida persoal como profesional.

DigiTalent atende dun xeito integral aos diferentes perfís da cidadanía segundo o punto do ciclo vital no que se atopen.

Ciclo vital da cidadanía.

Actividades

O catálogo de actividades de DigiTalent combina iniciativas que dan resposta ás necesidades específicas de cada perfil: