Actividades

O catálogo de actividades de DigiTalent combina iniciativas que dan resposta ás necesidades específicas de cada perfil:

Infancia y adolescencia

Infancia e adolescencia

Etapa de aprendizaxe na que se desenvolven as primeiras inclinacións ou intereses das persoas para dedicarse a un determinado ámbito.

Accede

Xuventude

Xuventude

Etapa de experimentación e formación que determina a carreira laboral e promove a posición cara a un camiño de desenvolvemento profesional.

Accede

Madurez

E-Liders

Etapa de desenvolvemento onde se asumen máis responsabilidades para ascender na contorna laboral ou levar a cabo unha iniciativa emprendedora.

Accede

Moza usando tecnoloxía.
Ofrecer aos rapaces e rapazas unha oportunidade única de achegarse ás profesións dixitais da man de grandes empresas do sector TIC en Galicia e mellorar a visión que os máis novos teñen das profesións científico-tecnolóxicas, ao tempo que se impulsan as actividades STEAM entre o alumnado.
DXC Iberia Codes.
Achegar aos nenos e nenas á ciencia, á tecnoloxía, á enxeñaría e ás matemáticas dunha forma divertida, atractiva e fácil de desenvolver.
Cartel de GenTech.
Fomentar o atractivo vocacional cara as carreiras profesionais STEM e achegar aos centros de bacharelato as oportunidades laborais no sector tecnolóxico.
Obradoiro equipamento disruptivo.
Formar á cidadanía no emprego de equipamento innovador co que se dotou á Rede CeMIT e incrementar as habilidades e competencias dixitais dos seus usuarios/as.
Foro CIOS.
Pechado
Xerar un espazo para a reflexión e compartición de coñecementos, experiencias e retos no eido dos sistemas e tecnoloxías da información no ecosistema dixital de Galicia.
Ciberseguranza Kids.
Fomentar e reforzar unha cultura de ciberseguridade dende idades temperás e incidir sobre as vocacións STEAM entre os rapaces e rapazas, especialmente entre as nenas.
VIII Scratch Day
Espertar e fomentar as vocacións no ámbito STEAM desde idades temperás, impartindo e difundido os valores e nocións de programación informática na contorna familiar e académica a través de actividades prácticas, sen necesidade de coñecemento profundo en linguaxes de programación.
Premio ao mellor traballo universitario con licenza libre.
Fomentar o achegamento do software libre á mocidade galega, incrementar os coñecementos do estudantado universitario sobre este tipo de tecnoloxías e impulsar as posibilidades de emprego de calidade vencellados ás tecnoloxías da información e a comunicación.
Girl STEAM.
Pechado
Crear referentes, visibilizar roles e motivar as vocacións tecnolóxicas entre o alumnado feminino, empoderando ás rapazas para que aposten por carreiras STEAM.