Actividades

O catálogo de actividades de DigiTalent combina iniciativas que dan resposta ás necesidades específicas de cada perfil:

Infancia y adolescencia

Infancia e adolescencia

Etapa de aprendizaxe na que se desenvolven as primeiras inclinacións ou intereses das persoas para dedicarse a un determinado ámbito.

Accede

Xuventude

Xuventude

Etapa de experimentación e formación que determina a carreira laboral e promove a posición cara a un camiño de desenvolvemento profesional.

Accede

Madurez

E-Liders

Etapa de desenvolvemento onde se asumen máis responsabilidades para ascender na contorna laboral ou levar a cabo unha iniciativa emprendedora.

Accede

Museo Didáctico das Telecomunicacións.
Espertar e fomentar as vocacións STEAM a través de actividades lúdico-formativas, impulsado o atractivo das profesións científico-tecnolóxicas.
Premio ao mellor TFG aplicado.
Fomentar o talento universitario e estimular a formación dos estudantes do Grao en Informática.
Logo Jenui 2022.
Promover o contacto, o intercambio e a discusión de coñecementos e experiencias entre profesores universitarios de Informática e grupos de investigación; debater sobre o contido dos programas e os métodos pedagóxicos empregados; así como materializar un foro de debate no que presentar temas e enfoques innovadores orientados a mellorar a docencia...
Curso de robótica.
Espertar e motivar as vocacións científico-tecnolóxicas a través de actividades lúdico-formativas que fomentan a creatividade e as competencias e habilidades dixitais.
Logo XGN R Encounter.
Próximamente
Espertar e fomentar as vocacións STEAM a través de actividades lúdico-formativas e reforzar os coñecementos e habilidades de todos os perfís á continua evolución tecnolóxica.
Actividades escolares no marco do Día de Internet 2022.
Mellorar a visión que os rapaces e rapazas teñen das novas tecnoloxías e visibilizar a fenda dixital das persoas maiores a través de actividades lúdico-formativas.
Moza usando tecnoloxía.
Ofrecer aos nenos e nenas unha oportunidade única de achegarse ás profesións dixitais da man de grandes empresas do sector TIC en Galicia e mellorar a visión que os máis novos teñen das profesións científico-tecnolóxicas.
Choque de puños enriba dunha mesa con portátiles.
Potenciar o talento en torno ao universo do Big Data, unha das tendencias tecnolóxicas cada vez máis estendidas na economía dixital.
Webinars TranformaTech Sessions.
Mellorar a competencia e o coñecemento sobre novas tecnoloxías necesarias para o desenvolvemento de novas profesións dixitais.
Webinars TranformaTech Sessions.
Espertar vocacións tecnolóxicas entre os máis novos e novas, familiarizándoos coas novas tendencias tecnolóxicas.