Actividades

O catálogo de actividades de DigiTalent combina iniciativas que dan resposta ás necesidades específicas de cada perfil:

Infancia y adolescencia

Infancia e adolescencia

Etapa de aprendizaxe na que se desenvolven as primeiras inclinacións ou intereses das persoas para dedicarse a un determinado ámbito.

Accede

Xuventude

Xuventude

Etapa de experimentación e formación que determina a carreira laboral e promove a posición cara a un camiño de desenvolvemento profesional.

Accede

Madurez

E-Liders

Etapa de desenvolvemento onde se asumen máis responsabilidades para ascender na contorna laboral ou levar a cabo unha iniciativa emprendedora.

Accede

IURISTICGAL.
Informar e concienciar aos xuristas e outros profesionais forenses dos avances e iniciativas para a modernización e dixitaliación do sistema xudicial.
Moza usando tecnoloxía.
Ofrecer aos rapaces e rapazas unha oportunidade única de achegarse ás profesións dixitais da man de grandes empresas do sector TIC en Galicia e mellorar a visión que os máis novos teñen das profesións científico-tecnolóxicas, ao tempo que se impulsan as actividades STEAM entre o alumnado.
VII Scratch Day.
En curso
Espertar e fomentar as vocacións no ámbito STEAM desde idades temperás, impartindo e difundido os valores e nocións de programación informática na contorna familiar e académica a través de actividades prácticas, sen necesidade de coñecemento profundo en linguaxes de programación.
Ciberseguranza Kids.
Fomentar e reforzar unha cultura de ciberseguridade dende idades temperás.
Formación sobre DFIR (Digital Forensic & Incident Response) e Análise Forense en Redes.
Ofrecer a diferentes perfís profesionais, técnicos ou xurídicos, formación especializada na análise forense ante un ciberincidente.
Formaciòn en Blockchain.
Próximamente
Ofrecer a diferentes perfís profesionais do sector tecnolóxico formación especializada en cadeas de bloques.
Girl STEAM.
Pechado
Crear referentes, visibilizar roles e motivar as vocacións tecnolóxicas entre o alumnado feminino, empoderando ás rapazas para que aposten por carreiras STEAM.
Museo Didáctico das Telecomunicacións.
Espertar e fomentar as vocacións STEAM a través de actividades lúdico-formativas, impulsado o atractivo das profesións científico-tecnolóxicas.
Premio ao mellor TFG aplicado.
Fomentar o talento universitario e estimular a formación dos estudantes do Grao en Informática.
Logo Jenui 2022.
Promover o contacto, o intercambio e a discusión de coñecementos e experiencias entre profesores universitarios de Informática e grupos de investigación; debater sobre o contido dos programas e os métodos pedagóxicos empregados; así como materializar un foro de debate no que presentar temas e enfoques innovadores orientados a mellorar a docencia...