Actividades

O catálogo de actividades de DigiTalent combina iniciativas que dan resposta ás necesidades específicas de cada perfil:

Infancia y adolescencia

Infancia e adolescencia

Etapa de aprendizaxe na que se desenvolven as primeiras inclinacións ou intereses das persoas para dedicarse a un determinado ámbito.

Accede

Xuventude

Xuventude

Etapa de experimentación e formación que determina a carreira laboral e promove a posición cara a un camiño de desenvolvemento profesional.

Accede

Madurez

E-Liders

Etapa de desenvolvemento onde se asumen máis responsabilidades para ascender na contorna laboral ou levar a cabo unha iniciativa emprendedora.

Accede

Reunión de traballo.
Atraer e captar a curiosidade dos perfís non TIC (estudantes ou traballadores) cara o ámbito dixital
Fablab.
Promover a xeración, desenvolvemento e adopción de solucións tecnolóxicas capaces de dar resposta aos novos desafíos empresariais e sociais para competir no actual contexto dixital.
Home dando unha charla.
Próximamente
Favorecer a adopción de habilidades e coñecementos necesarios para acelerar a transformación dixital dos sectores produtivos galegos.