Actividades

Premio ao mellor TFG aplicado.
Fomentar o talento universitario e estimular a formación dos estudantes do Grao en Informática.
Logo Jenui 2022.
Promover o contacto, o intercambio e a discusión de coñecementos e experiencias entre profesores universitarios de Informática e grupos de investigación; debater sobre o contido dos programas e os métodos pedagóxicos empregados; así como materializar un foro de debate no que presentar temas e enfoques innovadores orientados a mellorar a docencia...
Logo XGN R Encounter.
Próximamente
Espertar e fomentar as vocacións STEAM a través de actividades lúdico-formativas e reforzar os coñecementos e habilidades de todos os perfís á continua evolución tecnolóxica.
Choque de puños enriba dunha mesa con portátiles.
Potenciar o talento en torno ao universo do Big Data, unha das tendencias tecnolóxicas cada vez máis estendidas na economía dixital.
Webinars TranformaTech Sessions.
Mellorar a competencia e o coñecemento sobre novas tecnoloxías necesarias para o desenvolvemento de novas profesións dixitais.
Programa UNIQA.
Fomentar a presenza de mulleres no ámbito tecnolóxico, promovendo a formación especializada e impulsando o seu desenvolvemento profesional.
Foro emprego universitario.
Fomentar e atraer o talento galego no ámbito tecnolóxico, impulsando o seu desenvolvemento profesional a través do contacto entre os universitarios e o mundo laboral.
Retorna Dixital.
En curso
Atraer o talento dixital de volta a Galicia a través dun espazo de encontro coas empresas TIC da comunidade.
Marxe de erro.
Sensibilizar e dar visibilidade ás mulleres que traballan no desenvolvemento da informática e derrubar os estereotipos sobre as carreiras STEAM, e en especial, da carreira de informática, contribuíndo á redución da fenda de xénero neste eido.
Altia TFG.
Potenciar o talento e estimular a formación dos titulados no Grao en Enxeñaría Informática.