Actividades

Marxe de erro.
Sensibilizar e dar visibilidade ás mulleres que traballan no desenvolvemento da informática e derrubar os estereotipos sobre as carreiras STEAM, e en especial, da carreira de informática, contribuíndo á redución da fenda de xénero neste eido.
Cartel da iniciativa.
Dar visibilidade e proxectar una imaxe atractiva das oportunidades no eido dixital, en particular vinculados ás novas tendencias tecnolóxicas (intelixencia artificial, ciberseguridade, 5G, Blockchain, Industria 4.0...)
Cartel da iniciativa.
O obxectivo é informar e concienciar aos xuristas e outros profesionais forenses dos avances en materia xurídica e probatoria nos casos en que intervén o factor informático no proceso.
Cartel da iniciativa.
Promover a adaptación de estudantes, titulados e profesionais técnicos ou xurídicos á demanda de novos perfís dixitais, mediante formación especializada na análise forense ante un ciberincidente maximizando as súas oportunidades de desenvolvemento profesional na economía dixital.
CyberSec@GAL.
Pechado
Formar e informar sobre a normativa, solucións, retos e ameazas no campo da seguridade no universo dixital.
Altia Tech Day.
Potenciar o talento e completar a formación en tecnoloxías novidosas coas que actualmente traballan en proxectos reais.
Altia TFG.
Estimular a formación dos titulados no Grao en Enxeñaría Informática.
Choque de puños enriba dunha mesa con portátiles.
Potenciar o talento en torno a tendencia da Intelixencia artificial, o Big Data e Analytics, tendencias tecnolóxicas cada vez máis estendidas na economía dixital.
Programa Vórtice.
Achegar a Galicia iniciativas atractivas e desafiantes para o público galego incentivando a súa participación e aproximándoo a coñecementos e competencias clave na nova economía dixital.
Cátedra R en Ciberseguridade.
Promover o desenvolvemento das competencias profesionais, mellorar a capacitación e ampliar os coñecementos, técnicas e habilidades dos membros da comunidade universitaria e doutros profesionais no eido da ciberseguridade.