Actividades

O catálogo de actividades de DigiTalent combina iniciativas que dan resposta ás necesidades específicas de cada perfil:

Infancia y adolescencia

Infancia e adolescencia

Etapa de aprendizaxe na que se desenvolven as primeiras inclinacións ou intereses das persoas para dedicarse a un determinado ámbito.

Accede

Xuventude

Xuventude

Etapa de experimentación e formación que determina a carreira laboral e promove a posición cara a un camiño de desenvolvemento profesional.

Accede

Madurez

E-Liders

Etapa de desenvolvemento onde se asumen máis responsabilidades para ascender na contorna laboral ou levar a cabo unha iniciativa emprendedora.

Accede

Dous nenos usando dous portátiles.
Mellorar a visión e percepción que teñen os estudantes do mundo TIC, achegándolles ao día a día dos profesionais que o forman.
Mozos reunidos nunha aula.
Potenciar e perfeccionar as competencias dixitais dos participantes en liña coas novas tendencias tecnolóxicas que irrompen no mercado.
Codix.
Apoiar e recoñecer a adquisición de capacidades e aptitudes no ámbito das TIC
Mozos reunidos nunha aula.
Fomentar o intercambio de experiencias nos campos da docencia, investigación, transferencia tecnolóxica e a cultura en xeral, procurando unha aplicación práctica do coñecemento en proveito da sociedade.
CDTIC.
Apoiar a transformación dixital das empresas galegas e impulsar o desenvolvemento do mercado TIC na Comunidade.
Galicia Open Future.
Impulsar o emprendemento no ámbito da Industria 4.0
Vodafone Connecting For Good Galicia.
Conseguir que os proxectos dos emprendedores e pemes se volvan negocios reais, e os seus produtos ou servizos despeguen con garantía de éxito.
startups R DiCo Challenge.
Dar resposta aos retos do operador creando un servizo ou produto viable que poda ser testado e/ou lanzado ao mercado, creando un ecosistema de emprendedores na contorna dos contidos dixitais.
Tegra.
Formar e integrar en Galicia a profesionais de ciberseguridade, un sector cunha gran demanda e unhas expectativas de crecemento de mercado elevadas.
Muller tecnóloga.
Pechado
Fomentar a presenza de mulleres no eido tecnolóxico, promovendo a formación especializada en tendencias dixitais e técnicas.