Actividades

O catálogo de actividades de DigiTalent combina iniciativas que dan resposta ás necesidades específicas de cada perfil:

Infancia y adolescencia

Infancia e adolescencia

Etapa de aprendizaxe na que se desenvolven as primeiras inclinacións ou intereses das persoas para dedicarse a un determinado ámbito.

Accede

Xuventude

Xuventude

Etapa de experimentación e formación que determina a carreira laboral e promove a posición cara a un camiño de desenvolvemento profesional.

Accede

Madurez

E-Liders

Etapa de desenvolvemento onde se asumen máis responsabilidades para ascender na contorna laboral ou levar a cabo unha iniciativa emprendedora.

Accede

Marxe de erro.
Sensibilizar e dar visibilidade ás mulleres que traballan no desenvolvemento da informática e derrubar os estereotipos sobre as carreiras STEAM, e en especial, da carreira de informática, contribuíndo á redución da fenda de xénero neste eido.
Encontros con Profesionais TIC.
Espertar vocacións STEM desde idades temperás a través de talleres e actividades lúdico-formativas.
Ciberseguranza Kids.
Fomentar e reforzar unha cultura de ciberseguridade dende idades temperás.
Mática.
Potenciar as vocacións tecnolóxicas e fomentar o atractivo das profesións dixitais entre as mozas.
Altia Tech Day.
Potenciar o talento e completar a formación en tecnoloxías novidosas coas que actualmente traballan en proxectos reais.
Cartel da iniciativa.
Dar visibilidade e proxectar una imaxe atractiva das oportunidades no eido dixital, en particular vinculados ás novas tendencias tecnolóxicas (intelixencia artificial, ciberseguridade, 5G, Blockchain, Industria 4.0...)
Cartel da iniciativa.
O obxectivo é informar e concienciar aos xuristas e outros profesionais forenses dos avances en materia xurídica e probatoria nos casos en que intervén o factor informático no proceso.
Cartel da iniciativa.
Promover a adaptación de estudantes, titulados e profesionais técnicos ou xurídicos á demanda de novos perfís dixitais, mediante formación especializada na análise forense ante un ciberincidente maximizando as súas oportunidades de desenvolvemento profesional na economía dixital.
Data Center Altia.
Impulsar o interese dos máis novos e novas nas novas tecnoloxías, fomentando o atractivo das profesións científico-tecnolóxicas.
AltiaStaging.
Fomentar a adaptación dos estudantes e titulados aos novos perfís dixitais, impulsando a súa formación en tecnoloxías disruptivas.