Actividades

Moza usando tecnoloxía.
Ofrecer aos rapaces e rapazas unha oportunidade única de achegarse ás profesións dixitais da man de grandes empresas do sector TIC en Galicia e mellorar a visión que os máis novos teñen das profesións científico-tecnolóxicas, ao tempo que se impulsan as actividades STEAM entre o alumnado.
DXC Iberia Codes.
Achegar aos nenos e nenas á ciencia, á tecnoloxía, á enxeñaría e ás matemáticas dunha forma divertida, atractiva e fácil de desenvolver.
Cartel de GenTech.
Fomentar o atractivo vocacional cara as carreiras profesionais STEM e achegar aos centros de bacharelato as oportunidades laborais no sector tecnolóxico.
Ciberseguranza Kids.
Fomentar e reforzar unha cultura de ciberseguridade dende idades temperás e incidir sobre as vocacións STEAM entre os rapaces e rapazas, especialmente entre as nenas.
VIII Scratch Day
Espertar e fomentar as vocacións no ámbito STEAM desde idades temperás, impartindo e difundido os valores e nocións de programación informática na contorna familiar e académica a través de actividades prácticas, sen necesidade de coñecemento profundo en linguaxes de programación.
Girl STEAM.
Pechado
Crear referentes, visibilizar roles e motivar as vocacións tecnolóxicas entre o alumnado feminino, empoderando ás rapazas para que aposten por carreiras STEAM.
Charla.
Promover as vocacións científico-tecnolóxicas entre os máis novos e fomentar o atractivo das carreiras profesionais STEM.
Ciberseguranza Kids.
Fomentar e reforzar unha cultura de ciberseguridade dende idades temperás.
Museo Didáctico das Telecomunicacións.
Espertar e fomentar as vocacións STEAM a través de actividades lúdico-formativas, impulsado o atractivo das profesións científico-tecnolóxicas.