Actividades

Museo Didáctico das Telecomunicacións.
Espertar e fomentar as vocacións STEAM a través de actividades lúdico-formativas, impulsado o atractivo das profesións científico-tecnolóxicas.
Curso de robótica.
Espertar e motivar as vocacións científico-tecnolóxicas a través de actividades lúdico-formativas que fomentan a creatividade e as competencias e habilidades dixitais.
Actividades escolares no marco do Día de Internet 2022.
Mellorar a visión que os rapaces e rapazas teñen das novas tecnoloxías e visibilizar a fenda dixital das persoas maiores a través de actividades lúdico-formativas.
Moza usando tecnoloxía.
Ofrecer aos nenos e nenas unha oportunidade única de achegarse ás profesións dixitais da man de grandes empresas do sector TIC en Galicia e mellorar a visión que os máis novos teñen das profesións científico-tecnolóxicas.
Webinars TranformaTech Sessions.
Espertar vocacións tecnolóxicas entre os máis novos e novas, familiarizándoos coas novas tendencias tecnolóxicas.
Impresión 3D.
Captar e espertar novas vocacións na área das TIC familiarizando ao alumnado coas novas tendencias tecnolóxicas.
Moza diante dun panel led.
Captar e espertar novas vocacións na área das TIC familiarizando ao alumnado coa iluminación LED.
Brazo robótico.
Captar e espertar novas vocacións na área das TIC familiarizando ao alumnado coas novas tendencias tecnolóxicas relacionadas coa robótica.
Mozas diante do logo de Televes.
Ofrecer unha oportunidade única a alumnado de ESO e Bacharelato de experimentar en primeira persoa unha xornada laboral e mellorar a visión que os máis novos teñen das profesións científico-tecnolóxicas.
Cartel de GenTech.
Fomentar o atractivo vocacional cara as carreiras profesionais STEM e facilitar un achegamento aos centros de bacharelato sobre as oportunidades laborais no sector tecnolóxico.