Actividades

Foro CIOS.
Pechado
Xerar un espazo para a reflexión e compartición de coñecementos, experiencias e retos no eido dos sistemas e tecnoloxías da información no ecosistema dixital de Galicia.
IURISTICGAL.
Informar e concienciar aos xuristas e outros profesionais forenses dos avances e iniciativas para a modernización e dixitaliación do sistema xudicial.
Formación sobre DFIR (Digital Forensic & Incident Response) e Análise Forense en Redes.
Ofrecer a diferentes perfís profesionais, técnicos ou xurídicos, formación especializada na análise forense ante un ciberincidente.
Formaciòn en Blockchain.
Ofrecer a diferentes perfís profesionais do sector tecnolóxico formación especializada en cadeas de bloques.
CyberSec@GAL.
Pechado
Formar e informar sobre a normativa, solucións, retos e ameazas no campo da seguridade no universo dixital.
AceleraTech.
Achegar aos directivos das pemes galegas as vantaxes que ofrecen as novas tendencias tecnolóxicas para potenciar a súa adopción.
CDTIC.
Apoiar a transformación dixital das empresas galegas e impulsar o desenvolvemento do mercado TIC na Comunidade.
Galicia Open Future.
Impulsar o emprendemento no ámbito da Industria 4.0
Vodafone Connecting For Good Galicia.
Conseguir que os proxectos dos emprendedores e pemes se volvan negocios reais, e os seus produtos ou servizos despeguen con garantía de éxito.
startups R DiCo Challenge.
Dar resposta aos retos do operador creando un servizo ou produto viable que poda ser testado e/ou lanzado ao mercado, creando un ecosistema de emprendedores na contorna dos contidos dixitais.