Actividades

Formaciòn en Blockchain.
Ofrecer a diferentes perfís profesionais do sector tecnolóxico formación especializada en cadeas de bloques.
CyberSec@GAL.
Pechado
Formar e informar sobre a normativa, solucións, retos e ameazas no campo da seguridade no universo dixital.
AceleraTech.
Achegar aos directivos das pemes galegas as vantaxes que ofrecen as novas tendencias tecnolóxicas para potenciar a súa adopción.
CDTIC.
Apoiar a transformación dixital das empresas galegas e impulsar o desenvolvemento do mercado TIC na Comunidade.
Galicia Open Future.
Impulsar o emprendemento no ámbito da Industria 4.0
Vodafone Connecting For Good Galicia.
Conseguir que os proxectos dos emprendedores e pemes se volvan negocios reais, e os seus produtos ou servizos despeguen con garantía de éxito.
startups R DiCo Challenge.
Dar resposta aos retos do operador creando un servizo ou produto viable que poda ser testado e/ou lanzado ao mercado, creando un ecosistema de emprendedores na contorna dos contidos dixitais.
Re-acciona TIC.
Potenciar a competitividade das pemes galegas a través de servizos que as apoien na súa transformación dixital.
Fablab.
Promover a xeración, desenvolvemento e adopción de solucións tecnolóxicas capaces de dar resposta aos novos desafíos empresariais e sociais para competir no actual contexto dixital.
Home dando unha charla.
Próximamente
Favorecer a adopción de habilidades e coñecementos necesarios para acelerar a transformación dixital dos sectores produtivos galegos.