Actividades

O catálogo de actividades de DigiTalent combina iniciativas que dan resposta ás necesidades específicas de cada perfil:

Infancia y adolescencia

Infancia e adolescencia

Etapa de aprendizaxe na que se desenvolven as primeiras inclinacións ou intereses das persoas para dedicarse a un determinado ámbito.

Accede

Xuventude

Xuventude

Etapa de experimentación e formación que determina a carreira laboral e promove a posición cara a un camiño de desenvolvemento profesional.

Accede

Madurez

E-Liders

Etapa de desenvolvemento onde se asumen máis responsabilidades para ascender na contorna laboral ou levar a cabo unha iniciativa emprendedora.

Accede

Formación sobre DFIR (Digital Forensic & Incident Response) e Análise Forense en Redes.
Ofrecer a diferentes perfís profesionais, técnicos ou xurídicos, formación especializada na análise forense ante un ciberincidente.
Formaciòn en Blockchain.
Ofrecer a diferentes perfís profesionais do sector tecnolóxico formación especializada en cadeas de bloques.
Girl STEAM.
Pechado
Crear referentes, visibilizar roles e motivar as vocacións tecnolóxicas entre o alumnado feminino, empoderando ás rapazas para que aposten por carreiras STEAM.
Altia TFG.
Potenciar o talento e estimular a formación dos titulados no Grao en Enxeñaría Informática.
Museo Didáctico das Telecomunicacións.
Espertar e fomentar as vocacións STEAM a través de actividades lúdico-formativas, impulsado o atractivo das profesións científico-tecnolóxicas.
Premio ao mellor TFG aplicado.
Fomentar o talento universitario e estimular a formación dos estudantes do Grao en Informática.
Logo Jenui 2022.
Promover o contacto, o intercambio e a discusión de coñecementos e experiencias entre profesores universitarios de Informática e grupos de investigación; debater sobre o contido dos programas e os métodos pedagóxicos empregados; así como materializar un foro de debate no que presentar temas e enfoques innovadores orientados a mellorar a docencia...
Curso de robótica.
Espertar e motivar as vocacións científico-tecnolóxicas a través de actividades lúdico-formativas que fomentan a creatividade e as competencias e habilidades dixitais.
Logo XGN R Encounter.
Pechado
Espertar e fomentar as vocacións STEAM a través de actividades lúdico-formativas e reforzar os coñecementos e habilidades de todos os perfís á continua evolución tecnolóxica.
Actividades escolares no marco do Día de Internet 2022.
Mellorar a visión que os rapaces e rapazas teñen das novas tecnoloxías e visibilizar a fenda dixital das persoas maiores a través de actividades lúdico-formativas.