Actividades

O catálogo de actividades de DigiTalent combina iniciativas que dan resposta ás necesidades específicas de cada perfil:

Infancia y adolescencia

Infancia e adolescencia

Etapa de aprendizaxe na que se desenvolven as primeiras inclinacións ou intereses das persoas para dedicarse a un determinado ámbito.

Accede

Xuventude

Xuventude

Etapa de experimentación e formación que determina a carreira laboral e promove a posición cara a un camiño de desenvolvemento profesional.

Accede

Madurez

E-Liders

Etapa de desenvolvemento onde se asumen máis responsabilidades para ascender na contorna laboral ou levar a cabo unha iniciativa emprendedora.

Accede

Choque de puños enriba dunha mesa con portátiles.
Potenciar o talento en torno ao universo do Big Data, unha das tendencias tecnolóxicas cada vez máis estendidas na economía dixital.
Webinars TranformaTech Sessions.
Mellorar a competencia e o coñecemento sobre novas tecnoloxías necesarias para o desenvolvemento de novas profesións dixitais.
Webinars TranformaTech Sessions.
Espertar vocacións tecnolóxicas entre os máis novos e novas, familiarizándoos coas novas tendencias tecnolóxicas.
Programa UNIQA.
Fomentar a presenza de mulleres no ámbito tecnolóxico, promovendo a formación especializada e impulsando o seu desenvolvemento profesional.
Foro emprego universitario.
Fomentar e atraer o talento galego no ámbito tecnolóxico, impulsando o seu desenvolvemento profesional a través do contacto entre os universitarios e o mundo laboral.
Retorna Dixital.
En curso
Atraer o talento dixital de volta a Galicia a través dun espazo de encontro coas empresas TIC da comunidade.
Impresión 3D.
Captar e espertar novas vocacións na área das TIC familiarizando ao alumnado coas novas tendencias tecnolóxicas.
Moza diante dun panel led.
Captar e espertar novas vocacións na área das TIC familiarizando ao alumnado coa iluminación LED.
Brazo robótico.
Captar e espertar novas vocacións na área das TIC familiarizando ao alumnado coas novas tendencias tecnolóxicas relacionadas coa robótica.
Mozas diante do logo de Televes.
Ofrecer unha oportunidade única a alumnado de ESO e Bacharelato de experimentar en primeira persoa unha xornada laboral e mellorar a visión que os máis novos teñen das profesións científico-tecnolóxicas.