Actividades

O catálogo de actividades de DigiTalent combina iniciativas que dan resposta ás necesidades específicas de cada perfil:

Infancia y adolescencia

Infancia e adolescencia

Etapa de aprendizaxe na que se desenvolven as primeiras inclinacións ou intereses das persoas para dedicarse a un determinado ámbito.

Accede

Xuventude

Xuventude

Etapa de experimentación e formación que determina a carreira laboral e promove a posición cara a un camiño de desenvolvemento profesional.

Accede

Madurez

E-Liders

Etapa de desenvolvemento onde se asumen máis responsabilidades para ascender na contorna laboral ou levar a cabo unha iniciativa emprendedora.

Accede

Brazo robótico.
Captar e espertar novas vocacións na área das TIC familiarizando ao alumnado coas novas tendencias tecnolóxicas relacionadas coa robótica.
Mozas diante do logo de Televes.
Ofrecer unha oportunidade única a alumnado de ESO e Bacharelato de experimentar en primeira persoa unha xornada laboral e mellorar a visión que os máis novos teñen das profesións científico-tecnolóxicas.
Cartel de GenTech.
Fomentar o atractivo vocacional cara as carreiras profesionais STEM e facilitar un achegamento aos centros de bacharelato sobre as oportunidades laborais no sector tecnolóxico.
Marxe de erro.
Sensibilizar e dar visibilidade ás mulleres que traballan no desenvolvemento da informática e derrubar os estereotipos sobre as carreiras STEAM, e en especial, da carreira de informática, contribuíndo á redución da fenda de xénero neste eido.
Encontros con Profesionais TIC.
Espertar vocacións STEM desde idades temperás a través de talleres e actividades lúdico-formativas.
DXC Iberia Codes.
Achegar aos nenos e nenas á ciencia, á tecnoloxía, á enxeñaría e ás matemáticas dunha forma divertida, atractiva e fácil de desenvolver.
Ciberseguranza Kids.
Fomentar e reforzar unha cultura de ciberseguridade dende idades temperás.
Altia TFG.
Potenciar o talento e estimular a formación dos titulados no Grao en Enxeñaría Informática.
Mozos reunidos nunha aula.
En curso
Potenciar e perfeccionar as competencias dixitais dos participantes en liña coas novas tendencias tecnolóxicas que irrompen na sociedade, proporcionándolles orientación nas distintas fases de elaboración dos seus proxectos e pautas para as necesidades reais do mercado.
Altia Tech Day.
Potenciar o talento e completar a formación en tecnoloxías novidosas coas que actualmente traballan en proxectos reais.