Observatorio DXC

Impulsada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Asesoramento especializado a graduados en Informática e alumnos/as do Máster Interuniversitario de Big Data da USC no desenvolvemento dos seus proxectos finais.

Obxectivos: 
Potenciar e perfeccionar as competencias dixitais dos participantes en liña coas novas tendencias tecnolóxicas que irrompen no mercado.
En qué consiste: 

O Observatorio DXC é un programa de colaboración con DXC Technology e a Universidade de Santiago de Compostela mediante o cal os alumnos e alumnas do último curso de Enxeñaría Informática e do Máster Interuniversitario de Big Data da USC poden acceder a asesoramento especializado a través dunha serie de titores para o desenvolvemento do seu proxecto de fin de grao. 
O obxectivo é orientalos nas distintas fases de elaboración do proxecto e na súa orientación cara ás necesidades reais do mercado.

Ademais, baixo o marco do Observatorio DXC os alumnos tamén teñen a posibilidade de realizar Prácticas Tuteladas.

Inscrición na actividade:
Canais oficiais da Escola Técnica Superior de Enxeñería de la USC para a realización de Traballos de Fin de Grao e prácticas en empresas.

Iniciativas impulsadas pola Amtega e/ou en colaboración con outras organizacións
Estado: 
Pechado
Lugar de celebración: 
Sede do CEIN de DXC Technology na Cidade da Cultura de Galicia
A quen vai dirixido: 

Titulados universitarios

Datas: 
Do 01/10/2018 - 09:00 ata o 30/06/2019 - 20:00