DXC Iberia Codes – DigiTalent

Impulsada por DXC TECHNOLOGY SPAIN S.A.

Concurso de programación de videoxogos utilizando a tecnoloxía Scratch, dirixido a estudantes de 5º de primaria ata 4º de secundaria.

Obxectivos: 
Achegar aos nenos e nenas á ciencia, á tecnoloxía, á enxeñaría e ás matemáticas dunha forma divertida, atractiva e fácil de desenvolver, espertando o seu interese no eido científico-tecnolóxico.
En qué consiste: 

DXC Iberia Codes é unha iniciativa de DXC Technology. Trátase dun concurso de programación con Scratch para a creación dun videoxogo de aventuras de xeito colaborativo.

Quen pode participar? O concurso vai dirixido a estudantes españois e portugueses que se encontren cursando entre 5º de primaria e 4º curso de secundaria, en dúas categorías: Junior (5º e 6º de primaria xunto con 1º de ESO) e Senior (2º, 3º e 4º de ESO). Os equipos estarán formados por parellas de estudantes que desenvolverán os seus proxectos en Scratch, tecnoloxía usada habitualmente nos centros educativos nas materias TIC e de Programación.

Que hai que facer? Os equipos poderán desenvolver o seu proxecto seguindo unha serie de pautas establecidas nas bases do concurso e entregando o produto final a través da web da organización. Posteriormente o xurado, formado por persoal de DXC Technology, avaliará todos os traballos en base ás dúas categorías (Junior e Senior) en base á súa creatividade e destreza técnica.

Por que participar? Máis aló de achegalos a unha realidade que cada vez demanda máis profesionais na área das TIC, a experiencia de DXC Technology na aproximación ao universo da programación a través do ámbito educativo permitiunos contemplar a recepción positiva que xera este tipo de actividades entre a poboación estudantil e o aumento da súa motivación, autonomía e creatividade. Ademais, os equipos gañadores de cada categoría reciben un premio.

Temática.  Nesta edición a temática está vencellada a completar unha nova misión: combater a crise enerxética, baixo o título "O Comando Enerxético".

  • Datas de inscrición e celebración: Do 1 de novembro de 2022 ao 31 de maio de 2023.
Iniciativas impulsadas polas empresas colaboradoras
Estado: 
En curso
Lugar de celebración: 
Centros educativos (entrega de proxectos a través da web do concurso)
A quen vai dirixido: 

Estudantes que cursen desde 5º de primaria hasta 4º de secundaria.

Idade mínima: 
10
Idade máxima: 
16
Datas: 
Do 01/11/2022 - 09:00 ata o 31/05/2023 - 18:00