Actividades

Fablab.
Promover a xeración, desenvolvemento e adopción de solucións tecnolóxicas capaces de dar resposta aos novos desafíos empresariais e sociais para competir no actual contexto dixital.
Home dando unha charla.
Próximamente
Favorecer a adopción de habilidades e coñecementos necesarios para acelerar a transformación dixital dos sectores produtivos galegos.