Actividades

Cartel de GenTech.
Fomentar o atractivo vocacional cara as carreiras profesionais STEM e facilitar un achegamento aos centros de bacharelato sobre as oportunidades laborais no sector tecnolóxico.
Encontros con Profesionais TIC.
Espertar vocacións STEM desde idades temperás a través de talleres e actividades lúdico-formativas.
DXC Iberia Codes.
Achegar aos nenos e nenas á ciencia, á tecnoloxía, á enxeñaría e ás matemáticas dunha forma divertida, atractiva e fácil de desenvolver.
Ciberseguranza Kids.
Fomentar e reforzar unha cultura de ciberseguridade dende idades temperás.
Mática.
Potenciar as vocacións tecnolóxicas e fomentar o atractivo das profesións dixitais entre as mozas.
VI Scratch Day.
Pechado
Espertar e fomentar as vocacións no ámbito STEM desde idades temperás, impartindo e difundido os valores e nocións de programación informática entre os mozos e mozas a través de actividades prácticas, sen necesidade dun coñecemento profundo das linguaxes de programación.
Data Center Altia.
Impulsar o interese dos máis novos e novas nas novas tecnoloxías, fomentando o atractivo das profesións científico-tecnolóxicas.
Dron nas mans dun neno.
Estimular o talento precoz no ámbito TIC e fomentar o atractivo vocacional das profesións científico-tecnolóxicas entre a poboación máis nova.
Moza diante dun ordenador.
Ofrecer aos nenos e nenas unha oportunidade única de achegarse ás profesións dixitais da man de grandes empresas do sector TIC en Galicia e mellorar a visión que os máis novos/as teñen das profesións científico-tecnolóxicas.
Formacións técnicas - DigiTalent.
Captar e espertar novas vocacións na área das TIC familiarizando ao alumnado coas tecnoloxías.