Outros centros

TFG Solidarios.

TFG Solidarios

Fomentar a elaboración de TFG da man de entidades sociais co foco na cobertura das súas necesidades tecnolóxicas, contribuíndo á aportación de valor á sociedade dende o eido universitario.