Outros centros

Girl STEM.

Girl STEM

Crear referentes, visibilizar roles e motivar as vocacións tecnolóxicas entre o alumnado feminino e empoderalas para que aposten por carreiras STEM.