Empresas

Mozos reunidos nunha aula.

Observatorio DXC

Potenciar e perfeccionar as competencias dixitais dos participantes en liña coas novas tendencias tecnolóxicas que irrompen na sociedade, proporcionándolles orientación nas distintas fases de elaboración dos seus proxectos e pautas para as necesidades reais do mercado.