Actividades

Reunión de traballo.
Fomentar a adaptación dos coñecementos dos mozos/as e profesionais ás necesidades reais das empresas TIC
Mozo traballando nun portátil.
Próximamente
Fomentar a adaptación dos coñecementos de perfís non TIC para que poidan acceder a novas oportunidades laborais en torno ao ámbito dixital.
Reunión de traballo.
Atraer e captar a curiosidade dos perfís non TIC (estudantes ou traballadores) cara o ámbito dixital