Actividades

Mozos reunidos nunha aula.
Fomentar o intercambio de experiencias nos campos da docencia, investigación, transferencia tecnolóxica e a cultura en xeral, procurando unha aplicación práctica do coñecemento en proveito da sociedade.
Tegra.
Formar e integrar en Galicia a profesionais de ciberseguridade, un sector cunha gran demanda e unhas expectativas de crecemento de mercado elevadas.
Muller tecnóloga.
Pechado
Fomentar a presenza de mulleres no eido tecnolóxico, promovendo a formación especializada en tendencias dixitais e técnicas.
Reunión de traballo.
Fomentar a adaptación dos coñecementos dos mozos/as e profesionais ás necesidades reais das empresas TIC
Mozo traballando nun portátil.
Próximamente
Fomentar a adaptación dos coñecementos de perfís non TIC para que poidan acceder a novas oportunidades laborais en torno ao ámbito dixital.
Reunión de traballo.
Atraer e captar a curiosidade dos perfís non TIC (estudantes ou traballadores) cara o ámbito dixital