Programa EngageTIC

Impulsada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Accións formativas que permitan a titulados e profesionais adquirir as capacidades dixitais que lles poidan resultar necesarias para acceder a novas profesións dixitais.

Obxectivos: 
Fomentar a adaptación dos coñecementos de perfís non TIC para que poidan acceder a novas oportunidades laborais en torno ao ámbito dixital.
En qué consiste: 

O Programa EngageTIC consiste no deseño e posta en marcha de accións formativas, como programas de formación intensiva ou cursos de formación específicos, que permitan a titulados e profesionais adquirir as capacidades dixitais que, complementando os coñecementos nas súas disciplinas, lles poidan resultar necesarias para acceder a novas profesións dixitais (nichos de emprego vinculados ás TIC no seu sector ou reorientación cara a profesións dixitais) .

Iniciativas impulsadas pola Amtega e/ou en colaboración con outras organizacións
Estado: 
Próximamente
A quen vai dirixido: 

Titulados ou traballadores procedentes de disciplinas afíns ás TIC