DigiTalent Sessions Stage I

Impulsada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Sesións divulgativas con profesionais considerados referentes pola poboación máis nova para dar visibilidade á evolución nos distintos sectores como consecuencia da transformación dixital.

Obxectivos: 
Atraer e captar a curiosidade dos perfís non TIC (estudantes ou traballadores) cara o ámbito dixital
En qué consiste: 

DigiTalent Sessions Stage I é un programa composto por un ciclo de sesións divulgativas para dar visibilidade á evolución que se produce nos distintos sectores como consecuencia da transformación dixital e a posta en valor dos novos nichos de emprego que xorden como consecuencia da aplicación de diferentes disciplinas ás novas tecnoloxías.

As sesións contarán para o seu desenvolvemento coa participación de profesionais considerados referentes pola poboación máis nova (fundadores de startups, creadores de aplicacións, deseñadores de videoxogos...)

Iniciativas impulsadas pola Amtega e/ou en colaboración con outras organizacións
Estado: 
Próximamente
A quen vai dirixido: 

Estudantes e profesionais de ámbitos afíns ás TIC