O emprego no sector tecnolóxico crece máis entre as mulleres que entre os homes en Galicia ata alcanzar as preto de 9.000 empregadas

Data: 
Mar, 07/03/2023 - 15:15
Muller cunha sobreimpresión de pantallas de programación.

  • Os datos do IGE analizados polo Observatorio da Información e a Modernización de Galicia indican que o emprego feminino medrou en 2022 un 5,5%, fronte ao 5% no caso dos homes
  • En Galicia non existe fenda de xénero en canto ao uso de dispositivos electrónicos e internet, xa que en ambos casos a porcentaxe de mulleres usuarias é superior á dos homes
  • Cerca dun 70% das persoas que obtiveron a acreditación de competencias dixitais nas aulas CeMIT foron mulleres
  • O Plan DigiTalent 2030: Camiña en Dixital desenvolve programas como Girl STEAM ou Ciberseguranza Kids para favorecer as vocación tecnolóxicas entre as nenas.

Os cadros de persoal das empresas tecnolóxicas de Galicia están formados nun 67% por homes e nun 33% por mulleres aínda que nos últimos anos estase a experimentar un cambio de tendencia, ao crecer a maior ritmo o emprego feminino que o masculino. 

Segundo os datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) analizados polo Observatorio da Información e a Modernización de Galicia (Osimga), o sector tecnolóxico empregaba a un total de 8.983 mulleres en 2022, o que supuxo un crecemento dun 5,5% con respecto a 2021. No caso dos homes tamén houbo crecemento no emprego, pero foi do 5%. 

En canto aos estudos superiores, tamén segue a ser inferior a presenza de mulleres nas carreiras relacionadas coas enxeñarías e a arquitectura, nas que representan o 26,9% do alumnado. O dato contrasta coa situación xeral no sistema universitario, no que máis do 55% do alumnado son mulleres. 

Sen fenda dixital na cidadanía

No que se refire ás habilidades dixitais da cidadanía, a fenda dixital non é perceptible en Galicia, xa que tanto no uso de dispositivos electrónicos como no uso de internet a porcentaxe de mulleres usuarias é superior á dos homes. 

O informe “Mulleres en Dixital: o uso das TIC desde unha perspectiva de xénero”, que hoxe pública o Osimga, indica que a porcentaxe de mulleres que declaran que accederon a internet nos últimos tres meses é dun 89,6%, seis décimas máis que no caso dos homes. 

Ademais, un 91,5% das mulleres declarou que utiliza dispositivos electrónicos, fronte ao 90,8% dos homes. 

O único tramo de idade no que se mantén unha porcentaxe de usuarias inferior ao de usuarios é o que vai dos 65 aos 74 anos, no que as mulleres se sitúan a 2,3 puntos porcentuais dos homes. Así e todo, neste tramo de idade, as mulleres aumentaron en 4,3 puntos porcentuais o uso de internet no último ano, fronte aos 2,3 puntos de diferencia no caso dos homes. (O informe completo pode ser consultado en www.osimga.gal). 

Iniciativas da Xunta para eliminar as fendas de xénero

A especialización tecnolóxica e o avance cara a unha sociedade dixital e inclusiva son dúas das liñas principais da Estratexia Galicia Dixital 2030 da Xunta.  

Entre as iniciativas da Administración autonómica para o logro dos obxectivos asociados a ambas liñas destaca a rede de aulas CeMIT, posta en marcha pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias. Conta con cerca de 110.000 persoas usuarias, das que o 60% son mulleres. Traballa de forma conxunta co Programa de Voluntariado Dixital, formado por 700 persoas, das que o 60% son mulleres. 

Entre outras actividades, as aulas desenvolven programas de inserción laboral e emprendemento como o denominado Muller TIC. En canto á promoción das vocacións tecnolóxicas ofertáronse durante estes últimos anos iniciativas como os obradoiros tecnolóxicos Tech Kids, dirixidos a nenas de entre 8 e 15 anos así como outras actividades con carácter steam. No ámbito da inclusión dixital destacan programas dirixidos a colectivos en risco de exclusión, como exemplos disto son as actividades “Son muller e non estou soa” ou “Competencias dixitais para mulleres do rural”. 

As aulas CeMIT son tamén o escenario para a obtención do certificado de competencias dixitais. Máis de 5.100 persoas obtiveron este certificado na rede CeMIT, das que o 70% son mulleres. Esta porcentaxe apenas superaba o 50% en 2014. 

Actualmente, estase a traballar na posta en marcha do novo Certificado Galego de Competencias Dixitais e a Rede de aulas CeMIT está nun proceso de ampliación e modernización. 

Actuacións de impulso do talento dixital feminino

O fomento das vocacións dixitais entre as mulleres é tamén un obxectivo do Plan DigiTalent 2030. En concreto, co novo Plan de impulso á inclusión, capacitación e talento dixital en Galicia, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) continua a poñer o foco no apoio e promoción da redución da fenda de xénero, co obxectivo de espertar as vocacións científico-tecnolóxicas entre as nenas. 

Durante o verán de 2022, a Axencia autonómica, en colaboración coa Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (Agasol) puxo en marcha unha nova edición do Programa Girl STEAM, unha iniciativa que busca favorecer o uso da tecnoloxía dende unha perspectiva igualitaria, inspiradora e creativa durante a infancia e a adolescencia que aumente a visibilidade do rol da muller no sector tecnolóxico. 

De xullo a setembro, ata 250 rapaces e rapazas de 8 a 15 anos tiveron a oportunidade de participar nos obradoiros formativos que se celebraron en 16 concellos galegos, ademais das instalacións do GaiásTech na Cidade da Cultura.

Durante o mes de outubro, púxose en marcha a II Edición do Programa Tech Kids: Ciberseguranza Kids, en colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia (CPEIG). Este programa ten por obxectivo achegar aos máis pequenos e pequenas os valores, normas e límites para unha navegación segura na Internet. A iniciativa desenvolveuse en formato contacontos, mesturando a narración e a ilustración cunha perspectiva lúdica e unha dinámica altamente interactiva na que participaron 28 centros escolares de Galicia e máis de 800 nenos e nenas de 3 a 12 anos.