A Amtega convoca preto de 800 prazas para as probas da certificación galega de competencias dixitais en ofimática

Data: 
Xov, 23/09/2021 - 14:30
Logo CODIX.

  • Están orientadas a aquelas persoas que xa posúen os coñecementos necesarios ou que optan pola modalidade autoformativa
  • Debido a súa alta demanda, se duplican tanto o número de prazas como as quendas de realización con respecto á edición realizada no primeiro semestre.
  • Os exames presenciais celebraranse os días 3, 4 e 5 de novembro nas aulas CeMIT de 44 concellos de toda Galicia

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) oferta un total de 786 prazas de carácter libre para a avaliación para a obtención da certificación galega en competencias dixitais en ofimática (CODIX). Esta convocatoria, publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia, está aberta a toda a cidadanía en xeral que, ben pola súa experiencia ou pola súa formación adquirida por diferentes medios xa posúen os coñecementos necesarios das aplicacións informáticas que compoñen o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» baixo o paquete de LibreOffice.

A inscrición a estas probas remata o xoves 30 de setembro e poderá realizarse ben a través de internet ou presencialmente na aula de interese, sendo o único requisito o de ser usuario/a da rede CeMIT, trámite que tamén pode realizarse a través da rede.

As probas presenciais celebraranse os días 3, 4 e 5 de novembro en 96 quendas de mañá e tarde e que nesta ocasión vanse a celebrar nas aulas CeMIT dos seguintes 44 concellos, que suman un total de 786 prazas dispoñibles:

Abegondo, Ames, Boiro, Brión, Cerceda, A Coruña, Fisterra, Narón, Oroso, Ortigueira, Pontedeume, Porto do Son, Ribeira, Santa Comba, Santiago de Compostela e Vimianzo na provincia de A Coruña; Barreiros, Burela, Carballedo, A Fonsagrada, Guitiríz, Lugo, Monterroso e O Vicedo na provincia de Lugo; Bande, O Barco, A Bola, Castro Caldelas, Celanova e Leiro na provincia de Ourense; e Campo Lameiro, A Cañiza, Cuntis, A Estrada, A Guarda, Lalín, Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Tomiño, Valga, Vigo e Vilagarcía de Arousa na provincia de Pontevedra.

Entre as persoas inscritas provisionalmente realizarase un sorteo para establecer a orde de prelación para poder efectuar a matrícula para as probas en cada quenda, no caso de que existan máis solicitantes que prazas convocadas nas diferentes aulas que realizarán as probas presenciais.

Avaliación

Para obter o CODIX é preciso superar un exame de 50 preguntas tipo test referidas aos contidos do Plan Formativo Ofimático de Galicia, composto polas cinco unidades nas que se estrutura o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» do Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade:

  • Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico
  • Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base
  • Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress
  • Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer.
  • Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc

Os materiais formativos que compoñen estes cursos foron elaborados seguindo as boas prácticas recollidas na Guía de boas prácticas para a publicación de obras documentais da Xunta de Galicia e poden ser seguidos libremente na súa modalidade de autoformación dentro da plataforma de teleformación da rede CeMIT http://cemit.xunta.gal/ema, na que se poden consultar tanto os contidos específicos dos diversos módulos que compoñen o CODIX como diversos casos prácticos e test de exemplo

Máis de 1.500 prazas programadas para o ano 2021

Esta convocatoria forma parte do Plan de Formación da rede CeMIT para este ano 2021, que terá a súa continuación no próximo ano con novas convocatorias semestrais de cursos de teleformación titorizada con exame final e de probas presenciais na modalidade autoformativa

Dende a habilitación da rede CeMIT para a formación e avaliación dos contidos formativos do CODIX en maio de 2014, foron máis de 10.600 as prazas convocadas nas súas diferentes modalidades (3.024 en cursos de teleformación titorizada e 7.590 en probas presenciais de acceso libre) e 4.565 as persoas que obtiveron a certificación emitida por parte da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia despois de superar as probas convocadas nas aulas da rede CeMIT.

A estes datos hai que engadir as máis de 300 actividades e cursos en ofimática en software libre que veñen realizando as diferentes aulas de forma presencial durante o último ano como preparación orientada á presentación para estas probas libres, así como os 2.500 accesos aos contidos específicos do CODIX aloxados na plataforma de teleformación a través de internet (http://cemit.xunta.es/ema) e abertos para ser consultados en calquera momento.

Calendarización das probas

As probas de avaliación presencial que se convocan desenvolveranse os días 3, 4 e 5 de novembro de acordo co seguinte calendario:

LOCALIDADE

PROVINCIA

DÍA

HORA

Nº PRAZAS

Abegondo

Coruña, A

Mércores, 3 de novembro

10:00

10

Ames

Coruña, A

Mércores, 3 de novembro

10:00

7

Cerceda

Coruña, A

Mércores, 3 de novembro

10:00

6

Coruña, A

Coruña, A

Mércores, 3 de novembro

10:00

10

Porto do Son

Coruña, A

Mércores, 3 de novembro

10:00

5

Ribeira

Coruña, A

Mércores, 3 de novembro

10:00

8

Carballedo

Lugo

Mércores, 3 de novembro

10:00

3

Lugo

Lugo

Mércores, 3 de novembro

10:00

8

Bola, A

Ourense

Mércores, 3 de novembro

10:00

6

Celanova

Ourense

Mércores, 3 de novembro

10:00

9

Campo Lameiro

Pontevedra

Mércores, 3 de novembro

10:00

7

Lalín

Pontevedra

Mércores, 3 de novembro

10:00

12

Moaña

Pontevedra

Mércores, 3 de novembro

10:00

7

Poio

Pontevedra

Mércores, 3 de novembro

10:00

5

Tomiño

Pontevedra

Mércores, 3 de novembro

10:00

9

Valga

Pontevedra

Mércores, 3 de novembro

10:00

6

Vigo

Pontevedra

Mércores, 3 de novembro

10:00

8

Vilagarcía Arousa

Pontevedra

Mércores, 3 de novembro

10:00

10

 

 

 

 

 

LOCALIDADE

PROVINCIA

DÍA

HORA

Nº PRAZAS

Fonsagrada, A

Lugo

Mércores, 3 de novembro

12:00

10

Lugo

Lugo

Mércores, 3 de novembro

12:00

8

Bande

Ourense

Mércores, 3 de novembro

12:00

6

Barco, O

Ourense

Mércores, 3 de novembro

12:00

6

Bola, A

Ourense

Mércores, 3 de novembro

12:00

6

Cuntis

Pontevedra

Mércores, 3 de novembro

12:00

8

Pontevedra

Pontevedra

Mércores, 3 de novembro

12:00

12

Tomiño

Pontevedra

Mércores, 3 de novembro

12:00

9

Vilagarcía Arousa

Pontevedra

Mércores, 3 de novembro

12:00

10

 

 

 

 

 

LOCALIDADE

PROVINCIA

DÍA

HORA

Nº PRAZAS

Abegondo

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

10:00

10

Ames

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

10:00

7

Brión

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

10:00

10

Coruña, A

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

10:00

10

Pontedeume

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

10:00

8

Porto do Son

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

10:00

5

Ribeira

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

10:00

8

Santiago de C.

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

10:00

9

Barreiros

Lugo

Xoves, 4 de novembro

10:00

6

Carballedo

Lugo

Xoves, 4 de novembro

10:00

3

Guitiríz

Lugo

Xoves, 4 de novembro

10:00

14

Bola, A

Ourense

Xoves, 4 de novembro

10:00

6

Lalín

Pontevedra

Xoves, 4 de novembro

10:00

12

Moaña

Pontevedra

Xoves, 4 de novembro

10:00

7

Poio

Pontevedra

Xoves, 4 de novembro

10:00

5

Tomiño

Pontevedra

Xoves, 4 de novembro

10:00

9

Vigo

Pontevedra

Xoves, 4 de novembro

10:00

8

 

 

 

 

 

LOCALIDADE

PROVINCIA

DÍA

HORA

Nº PRAZAS

Santiago de C.

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

12:00

9

Burela

Lugo

Xoves, 4 de novembro

12:00

5

Bande

Ourense

Xoves, 4 de novembro

12:00

6

Barco, O

Ourense

Xoves, 4 de novembro

12:00

6

Bola, A

Ourense

Xoves, 4 de novembro

12:00

6

Cuntis

Pontevedra

Xoves, 4 de novembro

12:00

8

Lalín

Pontevedra

Xoves, 4 de novembro

12:00

12

Pontevedra

Pontevedra

Xoves, 4 de novembro

12:00

12

Tomiño

Pontevedra

Xoves, 4 de novembro

12:00

9

Valga

Pontevedra

Xoves, 4 de novembro

12:00

6

 

 

 

 

 

LOCALIDADE

PROVINCIA

DÍA

HORA

Nº PRAZAS

Coruña, A

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

16:00

10

Fisterra

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

16:00

6

Ortigueira

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

16:00

7

Pontedeume

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

16:00

8

Santa Comba

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

16:00

12

Santiago de C.

Coruña, A

Xoves, 4 de novembro

16:00

9

Vicedo, O

Lugo

Xoves, 4 de novembro

16:00

4

Bola, A

Ourense

Xoves, 4 de novembro

16:00

6

Castro Caldelas

Ourense

Xoves, 4 de novembro

16:00

8

Celanova

Ourense

Xoves, 4 de novembro

16:00

9

Leiro

Ourense

Xoves, 4 de novembro

16:00

4

Cañiza, A

Pontevedra

Xoves, 4 de novembro

16:00

18

Cuntis

Pontevedra

Xoves, 4 de novembro

16:00

8

Moaña

Pontevedra

Xoves, 4 de novembro

16:00

7

 

 

 

 

 

LOCALIDADE

PROVINCIA

DÍA

HORA

Nº PRAZAS

Ames

Coruña, A

Venres, 5 de novembro

10:00

7

Boiro

Coruña, A

Venres, 5 de novembro

10:00

10

Brión

Coruña, A

Venres, 5 de novembro

10:00

10

Cerceda

Coruña, A

Venres, 5 de novembro

10:00

6

Fisterra

Coruña, A

Venres, 5 de novembro

10:00

6

Narón

Coruña, A

Venres, 5 de novembro

10:00

9

Oroso

Coruña, A

Venres, 5 de novembro

10:00

10

Ortigueira

Coruña, A

Venres, 5 de novembro

10:00

7

Carballedo

Lugo

Venres, 5 de novembro

10:00

3

Guitiríz

Lugo

Venres, 5 de novembro

10:00

14

Monterroso

Lugo

Venres, 5 de novembro

10:00

11

Celanova

Ourense

Venres, 5 de novembro

10:00

9

Estrada, A

Pontevedra

Venres, 5 de novembro

10:00

10

Moaña

Pontevedra

Venres, 5 de novembro

10:00

7

Poio

Pontevedra

Venres, 5 de novembro

10:00

5

Pontevedra

Pontevedra

Venres, 5 de novembro

10:00

12

Tomiño

Pontevedra

Venres, 5 de novembro

10:00

9

Vigo

Pontevedra

Venres, 5 de novembro

10:00

8

 

 

 

 

 

LOCALIDADE

PROVINCIA

DÍA

HORA

Nº PRAZAS

Boiro

Coruña, A

Venres, 5 de novembro

12:00

10

Narón

Coruña, A

Venres, 5 de novembro

12:00

9

Oroso

Coruña, A

Venres, 5 de novembro

12:00

10

Santa Comba

Coruña, A

Venres, 5 de novembro

12:00

12

Vimianzo

Coruña, A

Venres, 5 de novembro

12:00

5

Monterroso

Lugo

Venres, 5 de novembro

12:00

11

Cuntis

Pontevedra

Venres, 5 de novembro

12:00

8

Guarda, A

Pontevedra

Venres, 5 de novembro

12:00

6

Marín

Pontevedra

Venres, 5 de novembro

12:00

10

Tomiño

Pontevedra

Venres, 5 de novembro

12:00

9